Jump to content (skip navigation)
 
 

Historia

Historia Szkół Muzycznych Yamaha w Polsce:

Pierwsze kroki związane z otwarciem Szkół Muzycznych YAMAHA w Polsce sięgają roku 1992. Spotkanie informacyjne, dotyczące nowoczesnego systemu edukacji poprzez zabawę, miało miejsce w Warszawie. Spotkanie prowadzone było przez pana Shiro Fujitę. Na kolejnym spotkaniu informacyjnym, które odbyło się latem 1993 zainteresowani nową metodą prowadzenia zajęć mieli okazję poznać przedstawicieli Działu Popularyzacji Muzyki w YAMAHA Europa GmbH Rellingen: pana prof. Asmusa Hintza i panią Ise Haß. Jednocześnie, przedstawiciel jednej ze Szkół Muzycznych YAMAHA w Hamburgu pan Michael Ränger, zaprezentował fragment lecji próbnej na keyboardzie, wyjaśniając przy tym pewne elementy metodyczne. Spotkanie to miało charakter decydujący; z obu stron dojrzała decyzja o otwarciu w Polsce pierwszych Szkół Muzycznych opartych o system kształcenia YAMAHA. I tak to się zaczęło… W styczniu, a potem w maju 1994 r. powstały w Polsce pierwsze dwie Szkoły Muzyczne YAMAHA. Dały one początek sieci szkół, których obecnie jest ponad 90 i uczy się w nich na różnych programach około 5000 uczniów. Kształcenie i doskonalenie kadry nauczycielskiej, stałe aktualizowanie materiałów dydaktycznych, wyposażenie sal lekcyjnych w najnowsze instrumenty to priorytet Szkół Muzycznych YAMAHA. Ciekawy program nauczania sprawił, że Szkoły Muzyczne YAMAHA stały się bardzo popularne w naszym kraju.

Historia Szkół Muzycznych Yamaha na świecie:

Historia Szkół Muzycznych YAMAHA na świecie sięga roku 1954, kiedy w Tokio zapoczątkowane zostało nauczanie nową, niespotykaną dotąd metodą. Najwyższy poziom zajęć oraz znakomite efekty nauczania sprawiły, iż w coraz szybszym tempie powstawać zaczęły następne placówki, początkowo w Japonii, w okresie późniejszym na całym świecie. W 1966 powstała YAMAHA Music Foundation zajmująca się m. in. szkoleniem nauczycieli pracujących w Szkołach Muzycznych YAMAHA oraz pełniąca nadzór nad całym systemem nauczania w szkołach. Szkoły Muzyczne YAMAHA cieszą się ogromną popularnością. Obecnie działają w kilkudziesięciu krajach na świecie w tym w Polsce.

YMFworld(679x363)

 
Początek strony